De flesta vet vad och vilka Molto är. Men det få vet var att de fick en idéslant som hjälte de lite på traven i början. Även om det kanske inte var det viktigaste bidraget så var det en början till något som blev riktigt stort och populärt i Södertälje. Idag har Molto hundratals engagerade […]

Johnossi_14februari_10
  • SEK 8,000.00 Bidrag från Idéslanten
  • Tim Heter personen som sökte
  • Södertälje Där projektet genomfördes

Moltos första konsert

De flesta vet vad och vilka Molto är. Men det få vet var att de fick en idéslant som hjälte de lite på traven i början. Även om det kanske inte var det viktigaste bidraget så var det en början till något som blev riktigt stort och populärt i Södertälje. Idag har Molto hundratals engagerade ungdomar och tusentals besökare på konserterna och de andra aktiviteterna de gör.

Läs mer om Molto på deras hemsida

Enter Pledge Amount

SEK