Vem/vilka kan söka?

 • privatperson/er får söka
 • elevråd
 • för skolprojekt som leder till större evenemang eller föreläsningar
 • föreningar får söka för enstaka arrangemang där ungdomar själva är engagerade samt evenemang som är öppet för alla
 • aktivitet/projektet ska äga rum i Södertälje

Vad kan man söka för?

 • Projekt som gagnar Södertälje kommun genom att öka livskvaliteten för Södertäljes ungdomar och en konstnärlig eller kulturell aktivitet och/eller en fritidsaktivitet
 • projekt som är offentliga
 • projekt som är alkohol- och drogfria

Hur mycket kan man få och när?

 • Man får söka mellan 2 000-10 000 kr
 • ansökan sker löpande under året
 • ansökan handläggs snabbt och beslut meddelas inom 4 veckor
 • endast 30 % av idéslantens totala budget får gå till föreningar

Regler för användning och krav på redovisning

 • Pengarna ska användas inom 6 månader efter utbetalning och redovisas senast 4 veckor efter avslutat projekt. Man kan antingen redovisa projektet själv eller tillsammans med utsedd kontaktperson.
 • Alla utgifter måste styrkas med kvitton. Vi kan kräva återbetalning om kvitton saknas eller om pengarna missbrukats.

Vem beslutar om stödet?

Beslut om stödet fattas av chef för Ung fritid, kommunens ungdomssamordnare i samråd med representanter för unga från fritidsgårdarna

Vad kan man inte söka för?

 • redan genomförda projekt
 • projekt som drivs av vuxna
 • lön eller uppehälle
 • projekt som enbart gagnar en liten grupp, enskilda och inte heller för studieresor, fester eller dylikt

Här kan du få hjälp med din ansökan

Personalen på Nova och fritidsgårdarna kan hjälpa dig med din ansökan och vara bollplank när du formulerar idéer och projekt. Du får också tips om hur du kan genomföra din idé. Kolla här för att hitta kontaktuppgifter.