Vad händer med saker jag har köpt in?

Utgå alltid från det du har angett i din ansökan till oss. Det är det vi har beviljat. Om det är något som avviker från din ansökan så kontakta oss i god tid för att få din ansökan omprövad. Viktigt att tänka på är att vi godkänner ej dyra inköp och saker som går att låna eller hyras från andra ställen, t ex fritidsgårdar.